Zwrot produktów zakupionych w sklepie internetowym POLARY.PL

Zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym POLARY.PL możesz dokonać na własny koszt w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W tym terminie wyślij na adres biuro@eudarcap.pl oświadczenie o odstapieniu od umowy:

  •     na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub
  •     na formularzu dostępnym pod adresem https://polary.pl/img/cms/formularz_zwrotu_eudarcap.pdf lub
  •     w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.

Zapakuj do paczki zwracane produkty, dołącz wydrukowany formularz zwrotu (plik PDF) oraz w miarę możliwości załącz dowód zakupu (paragon).

Paczkę wyślij na adres:
FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów
Po otrzymaniu Twojej przesyłki rozpoczniemy procedurę zwrotu. Zwrot środków pieniężnych na konto bankowe Klienta odbędzie się do 14 dni od momentu akceptacji zwrotu.

WAŻNE!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli zakupione produkty w celu realizacji zamówienia zostały spersonalizowane i wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (nadruki haft, logo).

Reklamacje produktów zakupionych w sklepie internetowym POLARY.PL

Wypełnij formularz reklamacji (https://polary.pl/img/cms/formularz_reklamacji_eudarcap.pdf) zakupionych produktów i prześlij :

  •  na adres: FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów
  •  lub na adres e-mail: biuro@eudarcap.pl

Reklamowany powar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji należy przesłać na adres: FPHU EUDARCAP DARIUSZ KOBOS, Zborówek 22, 28-133 Pacanów

Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.